Kostel svatého Michala v Brně
menu
„Máš-li útočiště v Hospodinu, u Nejvyššího svůj domov, nestane se ti nic zlého, pohroma se k tvému stanu nepřiblíží.
On svým andělům vydal o tobě příkaz, aby tě chránili na všech tvých cestách.
(Žalm 91,9-16)

RŮŽENEC

Růženec je staletími osvědčená křesťanská meditativní modlitba, ve které se na základě opakování nejznámějších křesťanských modliteb (Otče náš a Zdrávas Maria) nabízí rozjímavé ponoření se do tajemství Ježíšova života (tzv. tajemství vkládaná do jednotlivých desátků).

>>>

Kontakty

Římskokatolická duchovní správa
u kostela sv. Michala

Petrov 6, 602 00 Brno
tel. +420 543 235 030, kl. 290 a 295

www.svatymichalbrno.cz
rkf.brnomichal@biskupstvi.cz

GPS 49°11'37.16"N 16°36'25.30"E


Odkazy

Biskupství brněnské

Pastorační středisko
brněnské diecéze

Bohoslužby
v kostele sv. Michala

ve všední den: v 18.30

v neděli: v 9.00, v 10.30 a v 18.30

Aktuální pořad bohoslužeb >>>

Celý prostor kněžiště, včetně hlavního oltáře, tvoří důmyslně propracovanou alegorii, kterou můžeme vnímat v několika rovinách. Vertikální směr začíná od znázornění Ducha Svatého u stropu, směrem dolů následuje Bůh Otec na trůně s anděly, pod nimi tři archandělé – Gabriel, Rafael a Michael. Ten je ve zbroji s plamenným mečem. Je to výzbroj pro jeho službu: boj proti zlu ve všech podobách. V druhé ruce má Michael váhy, které jsou určeny ke zvážení lidských skutků při přechodu z tohoto světa do věčnosti. V další rovině trůní Blahoslavená Panna Maria s Ježíškem, po její pravici sv. Dominik, kterému podává růženec, po její levici sv. Kateřina Sienská. Pod Madonou je umístěn svatostánek a vše ukončuje tumba mensy.

Oltář je propojen s výzdobou celého kněžiště – a právě zde je druhá rovina, horizontální. Po obou bočních stěnách kněžiště jsou rozesety drobné obrazy nesené andílky, na každé straně sedm. Jsou to růžencová tajemství, kterých je patnáct. Tím patnáctým tajemstvím je socha Panny Marie, kterou korunuje Dítě – Ježíš. Tento zhmotněný záměr proměňuje celé kněžiště ve svatyni růžencovou.

Mezinárodní setkání kněží
Řím, 9.-11. června 2010

Bazilika sv. Pavla za hradbami, náměstí sv. Petra.

Rok kněží

>>>

Ukončení Roku kněží

Dopis kardinála Claudia Hummese, prefekta Kongregace pro kněžstvo.

>>>

Rok kněží v brněnské diecézi

Informace na stránkách http://www.katedrala-petrov.cz.

>>>

Rorátní mše svaté při svitu svící s latinskými chorálními zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy každé adventní úterý v 5,30 hod

>>>

Aktuální pořad bohoslužeb v našem kostele

Porad_bohosluzeb

>>>

NOVÝ KONTAKTNÍ EMAIL, TELEFON

Prosím, používejte novou emailovou adresu: brno-michal@dieceze.cz a aktuální telefonní číslo: +420 533 033 290

>>>

Noc kostelů 2017

Srdečně zveme na Noc kostelů v našem kostele: Program najdete na webu Noci kostelů.

>>>

3 dny křesťanské spirituality s P. Vojtěchem Kodetem v Brně

Ve dnech 19. až 21. května budou v Brně Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání letos přijal karmelitán P. Vojtěch Kodet

>>>

VALENTÝNSKÁ POUŤ 14. 2 . 2017

V úterý 14. února 2017 od 19 hodin bude v kostele sv. Michala v  Brně na Dominikánském náměstí Pouť ke svatému Valentýnu.

>>>

Noc kostelů u svatého Michala

Srdečně zveme na Noc kostelů v našem kostele: Program najdete na webu Noci kostelů.

>>>

Valentinská pouť -fotografie a video z pouti

Na připomínku Valentinské pouti výběr fotografií nejdete:

>>>

VALENTINSKÁ POUŤ - Pouť ke Svaté bráně pro snoubence a mladé manžele 2016

  V středu 17. února 2016 od 17.45 hodin bude v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí začínat Pouť ke svatému Valentinovi.

>>>

Rorátní mše svaté s chorálními zpěvy každé adventní úterý v 5,30 hod

>>>

Národní eucharistický kongres

Slovo „kongres“ možná vyvolává představu odborného setkání, ale v tomto případě tomu tak není – Národní eucharistický kongres (NEK) je totiž záležitostí celé naší církve.

>>>

Jsme jedno a není nám to jedno?

Duchovní večery pro manžele: Jsme jedno a není nám to jedno?

>>>

Pouť ke svatému Valentinovi

V pátek 13. února 2015 od 18.30 hodin bude v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí již čtvrtá Pouť ke svatému Valentinovi.

>>>

Bohoslužby podle misálu z roku 1962

>>>

Svoboda pro křesťany

Pokud chcete můžete vyjádřit solidaritu s pronásledovanými křesťany:

>>>

Tři dny křesťanské spirituality s Vojtěchem Kodetem,

Ve dnech 9. až 11. května budou v Brně Tři dny křesťanské spirituality. Pozvání letos přijal karmelitán P. Vojtěch Kodet

>>>

Noc kostelů 2014

  Zveme vás na Noc kostelů 2014! Program již tradiční, a přesto vždy jedinečné Noci kostelů v této chvíli připravuje více než 1200 kostelů v celé České republice. Letos nabízíme v našem kostele zajímavý program. Podrobnosti z programu najdete na http://www.nockostelu.cz/index.php?pg=kostel_sv_michala

>>>

Velikonoce v Brně

Bohoslužby v triduu v našem kostele nebudou, na slavnost Zmrtvýchvstání Páně bude obvyklý pořad bohoslužeb 9:00;  10:30; 18,30.

>>>

Oratorium o hledání a nalezení Svatého kříže bude 15.4. v 19 hod v kostele sv. Michala

Antonio Caldara: Sant´ Elena al Calvario - HELENA HLEDAJÍCÍ KŘÍŽ

>>>

Plakát mše za Karla Kryla

>>>

Zádušní mše svatá za Karla Kryla

Ve čtvrtek 10. dubna 2014 bude v kostele svatého Michala v Brně na Dominikánském náměstí v 18,30 hodin slavena zádušní mše svatá za Karla Kryla

>>>

Fotky z pouti k svatému Valentinovi

Pár foteček z páteční pouti,

>>>

Tradiční pouť mládeže ke sv. Valentinovi

V pátek 14. 2. 2014 v 19 hodin bude v kostele sv. Michala v Brně na Dominikánském náměstí POUŤ KE SV. VALENTINOVI.

>>>

Nikodemova noc v brněnské katedrále

Každý pátek je možné v katedrále

>>>

Výstava Jeho království

  Při příležitosti Noci kostelů se v našem kostele otevírá výstava fotografií s biblickou tématikou s názvem Jeho království. Na fotografiích se podílejí dva autoři, Ing. Ondřej Valenta a Vratislav Hnátek.  

>>>

Noc kostelů 2011

Zveme vás na Noc kostelů 2011! Letos již potřetí nabízíme v našem kostele zajímavý program. Ve většině našich programů se opět setkává prožívaní křesťanská spiritualita s barevným světem umění.

>>>

Příběh o Zuzaně

Příběh o ZuzaněV prostorách zahrady Petrov 1 uvede v neděli 27. června 2010 ve 21.00 hodin "malé petrovské biblické divadlo" Gan Chajim (Zahrada života) představení Příběh o Zuzaně.

>>>

KULT - Mimi Fortunae vystoupí v rámci Noci kostelů

Mystické zpodobnění střetu pohanských obřadů a křesťanství. Neustálou touha lidské duše po společenství, souznění a nalézání lásky. Divoký rytmus pohanů i křesťanskou vznešenost doprovází koláž hudby ze sugestivní rockové opery Král Štěpán. 28. května 2010, Noc kostelů.

>>>

Fotogalerie z Noci kostelů

Nabízíme fotografie z průběhu Noci kostelů 28. května 2010 v kostele sv. Michala v Brně

>>>