Kostel svatého Michala v Brně
menu

AKTUALITY

Noc kostelů u svatého Michala

Srdečně zveme na Noc kostelů v našem kostele: Program najdete na webu Noci kostelů.

Zajištění programu a propagace Noci kostelů 2016 u sv. Michala v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Jihomoravského kraje z dotačního programu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2016

Festival Kefasfest je křesťanský festival s bohatým programem plným hudby,

Program doplňují výstavy, divadlo, film a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v jedinečném prostoru Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 22. – 24. 6. 2018. Hlavními hosty letošního ročníku je skupina Poetika, Pokáč, Noemiracles, OKno a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem mladým a lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz.

Výstava "Matka Tereza světlo v temnotě dneška"

Výstava Tváře místní církve

Již nežijící zajímavé osobnosti svým osobním přístupem a často i hrdinstvím mohou být příkladem v dnešním světě. Výstava je zpřístupněna o sobotách a nedělích od 9.00 do 17.00 mimo časy bohoslužeb do 17. června 2018. V našem kostele se dozvíte o životě dominikánských kněží Metoděje Habáně a Jakuba Antonína Zemka.

Místa a představované osobnosti výstavy Tváře místní církve:

katedrála sv. Petra a Pavla – Mons. Karel Skoupý, Mons. Ludvík Horký

kostel Nalezení sv. Kříže – Metoděj Martin Frank, OFMCap., Stanislav Žyla, OFMCap.

kostel sv. Jakuba – Bl. Sestra Restituta Marie Kafková, Tomáš Týn, OP

kostel sv. Tomáše – JUDr. Stanislav Drobný, Mons. Josef Šik

kostel sv. Michala – Metoděj Habáň, OP a Jakub Antonín Zemek, OP

starobrněnská bazilika Nanebevzetí P. Marie – František Bařina, OSA

kaple Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – MUDr. Josef Kropáček

Noc kostelů 25. 5. 2018

Program celého večera a noci je u nás bohatý, těšíme se naviděnou.

Zemřel náš jáhen Karel Pavlík