Kostel svatého Michala v Brně
menu

AKTUALITY

Příběh o Zuzaně

Příběh o ZuzaněV prostorách zahrady Petrov 1 uvede v neděli 27. června 2010 ve 21.00 hodin "malé petrovské biblické divadlo" Gan Chajim (Zahrada života) představení Příběh o Zuzaně.

Příběh o Zuzaně se odehrává v období babylonského zajetí judských kmenů králem Nabuchonodosorem roku 587 před Kristem. Dramatický příběh, ve kterém můžeme zahlédnout i zrcadlo dnešní doby, je inspirován příběhem z Bible, konkrétně knihou Dodatky Daniela.

Autorem scénáře i hudby je Jan Jonáš Zaplatil, který o vzniku své divadelní prvotiny říká: „ Mezi nové formy evangelizace 21. století můžeme jistě počítat i biblické divadlo. Nápad založit u katedrály sv. Petra a Pavla divadelní ochotnickou společnost, mně v hlavě ležel už dlouho, ale dozrál až poté, co jsem dostal možnost starat se o zahradu, která se nachází na severní straně katedrály pod hradbou ve dvoře domu v ulici Petrská 3. Toto kouzelné místo, jakých je v městě Brně již málo, mě inspirovalo k napsání divadelního představení, jehož podstatná část děje se odehrává právě v zahradě. Malé petrovské biblické divadlo nese název Gan Chajim, což volně přeloženo, znamená Zahrada života. Není tím myšlena jen skutečná zahrada, ale i ta, která je součástí každého lidského srdce, v němž rostou ušlechtilé květiny, ale někdy i plevel a trní. Záleží jen na nás, kterým květinám dáme přednost....“

Režie představení se ujal Jaromír Brych, hudební doprovod přednese skupina Bétel a schola Pavlováček.

Festival Kefasfest je křesťanský festival s bohatým programem plným hudby,

Program doplňují výstavy, divadlo, film a přednášky na aktuální témata. Akce se uskuteční v jedinečném prostoru Rosa coeli v Dolních Kounicích o víkendu 22. – 24. 6. 2018. Hlavními hosty letošního ročníku je skupina Poetika, Pokáč, Noemiracles, OKno a další. Nebojte se pozvat i své nevěřící kamarády a přijeďte si užít křesťanskou akci, která je otevřená všem mladým a lidem, kteří chtějí zažít festival s rodinnou atmosférou. Více informací o festivalu a online vstupenky najdete na www.kefasfest.cz.

Výstava "Matka Tereza světlo v temnotě dneška"

Výstava Tváře místní církve

Již nežijící zajímavé osobnosti svým osobním přístupem a často i hrdinstvím mohou být příkladem v dnešním světě. Výstava je zpřístupněna o sobotách a nedělích od 9.00 do 17.00 mimo časy bohoslužeb do 17. června 2018. V našem kostele se dozvíte o životě dominikánských kněží Metoděje Habáně a Jakuba Antonína Zemka.

Místa a představované osobnosti výstavy Tváře místní církve:

katedrála sv. Petra a Pavla – Mons. Karel Skoupý, Mons. Ludvík Horký

kostel Nalezení sv. Kříže – Metoděj Martin Frank, OFMCap., Stanislav Žyla, OFMCap.

kostel sv. Jakuba – Bl. Sestra Restituta Marie Kafková, Tomáš Týn, OP

kostel sv. Tomáše – JUDr. Stanislav Drobný, Mons. Josef Šik

kostel sv. Michala – Metoděj Habáň, OP a Jakub Antonín Zemek, OP

starobrněnská bazilika Nanebevzetí P. Marie – František Bařina, OSA

kaple Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně – MUDr. Josef Kropáček

Noc kostelů 25. 5. 2018

Program celého večera a noci je u nás bohatý, těšíme se naviděnou.

Zemřel náš jáhen Karel Pavlík

3 dny křesťanské spirituality s P. Anselmem Grünem

Ve dnech 13. až 15. dubna 2018 pořádá Pastorační středisko brněnské diecéze a Karmelitánské nakladatelství další ročník akce „Tři dny křesťanské spirituality“. Pozvání letos přijal P. Anselm Grün, benediktinský mnich a známý autor křesťanské literatury.

Páteční program zahájí P. Anselm Grün přednáškouHory a údolí života“ v 18.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně na Petrově.

V sobotu od 9.00 hodin začne v aule Biskupského gymnázia v Brně (Barvičova 85) celodenní rekolekce na téma „Proměna emocí“, kterou ukončí bohoslužba. Během dne bude rovněž příležitost přijmout svátost smíření.

V neděli 15. dubna 2018 zakončí třídenní setkání mše v kostele sv. Michala v Brně (Dominikánské náměstí) v 9.00 hodin. Po ní následuje autogramiáda.

Na páteční ani sobotní program není třeba se přihlašovat. Sobotní rekolekce nenavazuje na páteční přednášku a lze ji absolvovat samostatně, doporučuje se však absolvovat celý program, včetně mše svaté.

K obědu se lze závazně přihlašovat přes formulář nejpozději do středy 11. dubna do 12.00 hodin, přihlášení účastníci si stravenku zakoupí v sobotu přímo na místě před začátkem rekolekce do 9.00 hodin. Více informací na plakátkuwww.kna.cz.