Kostel svatého Michala v Brně
menu

AKTUALITY

Příběh o Zuzaně

Příběh o ZuzaněV prostorách zahrady Petrov 1 uvede v neděli 27. června 2010 ve 21.00 hodin "malé petrovské biblické divadlo" Gan Chajim (Zahrada života) představení Příběh o Zuzaně.

Příběh o Zuzaně se odehrává v období babylonského zajetí judských kmenů králem Nabuchonodosorem roku 587 před Kristem. Dramatický příběh, ve kterém můžeme zahlédnout i zrcadlo dnešní doby, je inspirován příběhem z Bible, konkrétně knihou Dodatky Daniela.

Autorem scénáře i hudby je Jan Jonáš Zaplatil, který o vzniku své divadelní prvotiny říká: „ Mezi nové formy evangelizace 21. století můžeme jistě počítat i biblické divadlo. Nápad založit u katedrály sv. Petra a Pavla divadelní ochotnickou společnost, mně v hlavě ležel už dlouho, ale dozrál až poté, co jsem dostal možnost starat se o zahradu, která se nachází na severní straně katedrály pod hradbou ve dvoře domu v ulici Petrská 3. Toto kouzelné místo, jakých je v městě Brně již málo, mě inspirovalo k napsání divadelního představení, jehož podstatná část děje se odehrává právě v zahradě. Malé petrovské biblické divadlo nese název Gan Chajim, což volně přeloženo, znamená Zahrada života. Není tím myšlena jen skutečná zahrada, ale i ta, která je součástí každého lidského srdce, v němž rostou ušlechtilé květiny, ale někdy i plevel a trní. Záleží jen na nás, kterým květinám dáme přednost....“

Režie představení se ujal Jaromír Brych, hudební doprovod přednese skupina Bétel a schola Pavlováček.

Změna bohoslužeb v našem kostele sv. Michala na Dominikánském náměstí

Od pondělí 28. ledna 2019 budou u sv. Michala ve všední dny pouze mše svaté v úterý, čtvrtek a sobotu (s nedělními liturgickými texty) ve 20 hodin; v pondělí, středu a pátek mše svaté nebudou; v neděli budou mše:  10.30 (15.00-mše sv. dle misálu z r. 1962) a 18.30 hodin. Ruší se nedělní mše svatá v 9 hodin.

Rorátní mše svaté s chorálem v úterý v 5,30 hod

V našem kostele budou rorátní mše svaté při svitu svící s latinskými chorálními zpěvy v podání Svatomichalské gregoriánské scholy: v úterý 4. 12., 11. 12., 18. 12. 2018 v 5, 30 hod.

Mše svaté v centru Brna - anketa

Zvažujeme zavedení dalších bohoslužeb v centru Brna. Rádi bychom předem znali váš zájem. Pokud můžete, vyplňte prosím anketu do 29. října 2018. Děkujeme za vyplnění. Děkanství brněnské, Mons. ThLic. Václav Slouk.

 

Mše svaté v Brně - anketa

Zvažujeme zavedení dalších bohoslužeb v centru Brna. Rádi bychom předem znali váš zájem. Pokud můžete, vyplňte prosím anketu do 29. října 2018.

Děkujeme za vyplnění. Děkanství brněnské, Mons. ThLic. Václav Slouk.

Zvažujeme zavedení dalších bohoslužeb v centru Brna. Rádi bychom předem znali váš zájem. Pokud můžete, vyplňte prosím anketu do 29. října 2018.Děkujeme za vyplnění. Děkanství brněnské, Mons. ThLic. Václav Slouk.

KONCERT gregoriánské scholy Ducha Svatého

řídí sr. Cecílie Martina Lavičková, slovem provází: Lenka Střebešovská, vstupné dobrovolné.

Růžencová slavnost „Růže pro Marii“

V 18.00 hodin začíná modlitba růžence proložená zpěvy, po ní následuje mše s brněnským pomocným biskupem Pavlem Konzbulem. Můžete s  sebou přinést růži jako dar pro Pannu Marii.

SLAVNOST SVATÝCH MICHAELA, RAFAELA A GABRIELA

Srdečně zveme na titulární slavnost našeho kostela svatého Michala

Mši svatou v 18.30 hodin v sobotu 29. září 2018 bude celebrovat novokněz Tomáš Marada, zpěvem doprovodí Svatomichalská gregoriánská schola, po mši svaté bude udělováno novokněžské požehnání.