Kostel svatého Michala v Brně
menu

AKTUALITY

Příběh o Zuzaně

Příběh o ZuzaněV prostorách zahrady Petrov 1 uvede v neděli 27. června 2010 ve 21.00 hodin "malé petrovské biblické divadlo" Gan Chajim (Zahrada života) představení Příběh o Zuzaně.

Příběh o Zuzaně se odehrává v období babylonského zajetí judských kmenů králem Nabuchonodosorem roku 587 před Kristem. Dramatický příběh, ve kterém můžeme zahlédnout i zrcadlo dnešní doby, je inspirován příběhem z Bible, konkrétně knihou Dodatky Daniela.

Autorem scénáře i hudby je Jan Jonáš Zaplatil, který o vzniku své divadelní prvotiny říká: „ Mezi nové formy evangelizace 21. století můžeme jistě počítat i biblické divadlo. Nápad založit u katedrály sv. Petra a Pavla divadelní ochotnickou společnost, mně v hlavě ležel už dlouho, ale dozrál až poté, co jsem dostal možnost starat se o zahradu, která se nachází na severní straně katedrály pod hradbou ve dvoře domu v ulici Petrská 3. Toto kouzelné místo, jakých je v městě Brně již málo, mě inspirovalo k napsání divadelního představení, jehož podstatná část děje se odehrává právě v zahradě. Malé petrovské biblické divadlo nese název Gan Chajim, což volně přeloženo, znamená Zahrada života. Není tím myšlena jen skutečná zahrada, ale i ta, která je součástí každého lidského srdce, v němž rostou ušlechtilé květiny, ale někdy i plevel a trní. Záleží jen na nás, kterým květinám dáme přednost....“

Režie představení se ujal Jaromír Brych, hudební doprovod přednese skupina Bétel a schola Pavlováček.

ZÁDUŠNÍ MŠE ZA KARLA KRYLA

Valentinská pouť

Program:

  • Mše svatá s tematickou promluvou, káže jáhen Jan Špilar - Střihoruký Edward
  • Modlitba ke sv. Valentinovi u jeho obrazu v kostele
  • Beseda a odpovědi na vaše zvídavé otázky
Na pouť zveme všechny mladé, kteří hledají své životní povolání.

Svatý Valentin je patronem mladých lidí a jejich čisté a oddané lásky.

NOVÝ KONTAKTNÍ EMAIL, TELEFON

Prosím, používejte novou emailovou adresu: brno-michal@dieceze.cz a aktuální telefonní číslo na rektora kostela: +420 533 033 290

Noc kostelů 2017

Srdečně zveme na Noc kostelů v našem kostele: Program najdete na webu Noci kostelů.

Zajištění programu a propagace Noci kostelů 2017 u sv. Michala v Brně se uskutečňuje za finanční podpory Jihomoravského kraje z dotačního programu Muzejní noci a noci kostelů v Jihomoravském kraji v roce 2017

3 dny křesťanské spirituality s P. Vojtěchem Kodetem v Brně

Ve dnech 19. 5. – 21. 5. 2017 budou 3 dny křesťanské spirituality. Pozvání letos přijal P. Cyril Vojtěch Kodet, Th.D., O.Carm. Páteční program zahájí úvodní přednáškou v 19 hodin v aule Biskupského gymnázia. V sobotu od 9 hodin začne tamtéž celodenní rekolekce na téma „Neposkvrněné srdce“. Sobotní rekolekce nenavazuje na páteční přednášku a lze ji absolvovat samostatně, program v sobotu se doporučuje absolvovat celý včetně mše svaté v 16 hodin.  Na páteční ani sobotní program se nepřihlašuje. K sobotnímu obědu se lze závazně přihlašovat přes formulář nejpozději do středy 17. 5. do 12 h, stravenku přihlášení v sobotu zakoupí přímo na místě před začátkem přednášky do 9 h. V neděli 21. 5. 2017 zakončí celé třídení mše svatá u sv. Michala v Brně v 9 hodin.